Amerpoort heeft helaas, om financiële redenen, besloten om de ondersteuning op internet, tv en telefonie voor cliënten niet meer via ITT.support te laten lopen. We hebben ons de afgelopen 3,5 jaar met hart en ziel ingezet voor onze dienstverlening en vinden het dan ook erg jammer dat het zo afloopt. We willen iedereen bedanken voor de fijne contacten en de goede samenwerking. Voor de nieuwe aanpak van ondersteuning verwijzen we naar Amerpoort Intranet.
Heeft u nog vragen aan ExceptionAll, dan kunt u altijd mailen via info@exceptionall.nl of bellen met 06-21583661.